قابل توجه پذیرفته شدگان دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری گرایشهای مهندسی سیستم های اطلاعات جغرافیایی و مهندسی سنجش از راه دور در سال 1396 می رساند، جهت انجام مراحل ثبت نام روز یکشنبه 26 شهریور ماه از ساعت 9 صبح در محل دانشکده مهندسی نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی حضور بهم رسانند.